Contracten met zorgverzekeraars, Kosten en Vergoedingen

Karin van Kruijsdijk heeft contracten met Menzis, DSW, Multizorg VRZ, de Friesland, CZ-Ohra, Zilveren Kruis en VGZ en alle bij deze verzekeraars aangesloten labels. Daarom wordt de zorg die zij biedt door deze verzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering (mits er een verwijsbrief van de huisarts is).
Karin heeft geen contract met Caresq (waaronder Promovendum valt). Dat betekent dat je, wanneer je bij Caresq bent verzekerd na afloop van de behandeling zelf de nota betaalt en deze vervolgens indient bij de verzekeraar. De verzekeraar vergoedt aan jou dan een deel van de nota. Je kunt het beste bij de verzekeraar navragen hoe groot de vergoeding is.


Ook wanneer je zelf wilt betalen voor de begeleiding kun je bij ons terecht.
Omdat beide opties mogelijk zijn kunnen wij hulp en/of begeleiding bieden aan een grote groep.

 

Behandeltarieven:

Voor wat betreft de zorg die  tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) behoort, wordt de behandeling door Karin van Kruijsdijk vergoed door de zorgverzekeraar (waarbij wel het eigen risico wordt verrekend!).

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) behoort, wordt in de praktijk een tarief gerekend van 100,-

Zelfbetalers wordt ook het tarief van 100,- berekend.

Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afgezegd (24 uur vóór de afgesproken tijd) wordt 100,- in rekening gebracht.


Toelichting op de behandeltarieven.......wel of niet vergoede hulp?

Wanneer valt een behandeling nu wel of niet onder de basisverzekering?
Hieronder zetten wij dit voor je op een rij. Daarnaast geven we aan wat de voor- en nadelen zijn van enerzijds vergoede en anderzijds niet-vergoede hulp.

Vergoed wordt....

De begeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering wanneer je een verwijsbrief hebt van de huisarts voor de Basis-GGZ. Op de verwijsbrief dient de huisarts aan te geven dat er (een vermoeden van) een zg. DSM-diagnose is. Wanneer dat het geval is wordt in de intake door de psycholoog samen met jou gekeken naar de zwaarte van de problematiek. Die bepaalt hoe lang de begeleiding gaat duren. Er zijn vier mogelijkheden: twee, vijf, acht of twaalf sessies. Wanneer in de intake wordt geconstateerd dat je beter behandeld kunt worden in de SGGZ (Specialistische GGZ), of wanneer je besluit om na de intake af te zien van verdere behandeling dan wordt het product 'onvolledig behandeltraject'  (dit is twee sessies) gedeclareerd. 
 
Niet álle DSM-diagnoses worden vergoed. Wanneer je hulp zoekt voor bepaalde problemen:  aanpassingsproblemen (zoals rouwverwerking), werkgerelateerde problemen en relatietherapie, zul je de kosten zelf moeten betalen. In deze gevallen worden de kosten per consult aan de cliënt gedeclareerd. Soms wordt hulp bij deze vragen (de zg. OVP's, dit betekent Overig Product) wél vergoed vanuit de aanvullende polis. Je kunt dit bij je verzekeraar navragen. 
 
Houd er rekening mee dat in het geval van vergoede zorg (vanuit de basisverzekering) áltijd eerst het eigen risico van 385,- per jaar betaald moet worden.
 
Wanneer de hulp vergoed wordt vanuit de aanvullende polis hoef je geen eigen risico te betalen.


Niet vergoed wordt.....

Het is natuurlijk mogelijk dat je hulp zoekt zonder dat je door je huisarts bent verwezen. 
Misschien heb je last van bepaalde klachten en/of problemen. Tijdig hulp zoeken kan dan voorkomen dat deze verergeren. Vaak kunnen een paar gesprekken er al voor zorgen dat je je weer beter en lichter voelt.
Het kan ook zijn dat je geen speciale klachten heeft, maar dat je graag wilt dat iemand een tijdje met je meekijkt naar punten waar je in je leven tegenaan loopt.
Of je bent op zoek naar meer verdieping in je leven, of naar persoonlijke groei en ontwikkeling.
Ook in deze gevallen kun je bij ons terecht voor professionele en kundige begeleiding.  De kosten zijn dan wel voor eigen rekening en bedragen 100,- per sessie van 45 minuten.

Zijn er ook voordelen aan niet-vergoede hulp?

Wanneer de hulpverlening niet wordt vergoed betekent dat ook dat er geen opgelegde limiet zit aan het aantal consulten: in overleg kan bepaald worden hoe vaak je wilt komen.
Bovendien is er meer vrijheid in de vorm van de behandeling.
Omdat de zorgverzekeraar niet betrokken is bij de betaling kun je er zeker van zijn dat je privacy optimaal is gewaarborgd.
Tenslotte: wanneer de hulpvrager zelf betaalt wordt het eigen risico niet aangesproken.
 
Overigens is het in sommige gevallen ook  mogelijk dat de kosten voor begeleiding vergoed worden door je werkgever.

Wat kost een consult wanneer je zelf betaalt?

Een consult kost 100,- per uur (waarvan 45 minuten contacttijd).
De kosten voor relatietherapie zijn afhankelijk van de duur van de sessie. Wanneer we één uur werken zijn de kosten 100,-. Soms wordt voor relatietherapie een dubbel consult uitgetrokken. De kosten bedragen dan 200,- per sessie. 
Wanneer de kosten een bezwaar voor je zijn is reductie mogelijk. Neem daarvoor contact op met Karin van Kruijsdijk.

Kwaliteit

De beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), heeft als doel de kwaliteit van de psychologische dienstverlening te bewaken. Dit gebeurt onder andere door ervoor zorg te dragen dat haar leden voldoende kennis en ervaring opdoen, ook nadat zij zijn afgestudeerd.

 

Afzeggen van de afspraak

Een afspraak dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd.
In geval van niet-tijdige afzegging wordt het consult à 100,- in rekening gebracht. Afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en komen dus voor eigen rekening.
 

Klachten

Heb je een klacht over je behandelaar of over de behandeling? Bespreek die klacht dan eerst met hem of haar.
Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, neem dan contact op met een van de beroepsverenigingen:
- voor Karin van Kruijsdijk is dat het NIP.


Therapie

Je kunt terecht bij Henk Daniëls, Gestalttherapeut en bij Karin van Kruijsdijk, GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd). Therapie bij Henk Daniëls wordt (deels) vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, Karin van Kruijsdijk wordt - met verwijsbrief - vergoed vanuit de Basisverzekering.
Je kunt ook terecht wanneer je de behandeling zelf betaalt, of deze door de werkgever wordt vergoed. 

Lees verder

Mindfulness

Mindfulness betekent aan-
dachtig aanwezig zijn in het hier-en-nu, vanuit een vriendelijke, milde en open houding. Het is een houding en manier van leven die ons, ook in ons werk, inspireert. Karin van Kruijsdijk geeft sinds 2007 Mindfulnesstrainingen. 


 
Lees verder

Coaching

In ons werk en persoonlijk leven komen we situaties tegen waarin we tegen de grenzen van onze mogelijkheden op dat moment aanlopen. Dan is het tijd om de balans op te maken, om na te gaan waar de schoen wringt.



Lees verder